Iproda is ook úw partner als het gaat om Projectmanagement. De meeste organisaties maken op dit moment grotere veranderingen mee dan ooit te voren. Organisaties zijn continu bezig met veranderen om de efficiency te vergroten en/of kosten te reduceren en zo de concurrentiepositie te verbeteren en groei te realiseren. Om projecten met succes af te ronden is het essentieel om de risico’s te managen, die aan verandering en vernieuwing verbonden zijn.

In projecten worden resources, vaardigheden, technieken en ideeën samengebracht om bedrijfsdoelstellingen te realiseren en zakelijke opbrengsten op te leveren. Goed projectmanagement helpt ervoor om te zorgen dat risico’s worden geïdentificeerd en op de juiste manier worden gemanaged, en dat doelstellingen en benefits binnen de begroting, op tijd en met de vereiste kwaliteit worden behaald. Projectmanagement omvat de aansturing en beheersing van meerdere deelprojecten. Er bestaan verschillende projectmanagementmethoden;

PRINCE2® is een veelgebruikte methodiek voor projectmanagement, die geschikt is voor projecten van uiteenlopende omvang. PRINCE2®, biedt een generieke, ‘best practice’ aanpak van projectmanagement die duidelijke spelregels aangeeft voor het opzetten en managen van een project. PRINCE2® benadert projectmanagement procesmatig.

De methodiek standaardiseert de aansturing van projecten vanuit de projectomgeving en geeft daarmee houvast aan rollen als projectleider, opdrachtgever en gebruiker.